• ۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير
  • اِسَّبِت ١٧ ذو القعده ١٤٤۰
  • Saturday, July 20, 2019
لیست و فرانشیز طرفهای قرارداد بیمارستان امام خمینی (ره)
نوع بیمه سرپایی بستری
تامین اجتماعی مشاغل آزاد 30% تعرفه غیر دولتی 10% تعرفه غیر دولتی
بانک صادرات, تجارت, سپه, کشاورزی رایگان رایگان
شرکت نفت شاغلین رایگان رایگان
صدا و سیما رایگان رایگان
بازنشستگی صنعت نفت 10% غیردولتی 10% غیردولتی
بیمه کارآفرین رایگان رایگان
بیمه دانا آزاد آزاد
بانک ملی شاغلین 20% آزاد
بیمه ایران و وزارت نیرو رایگان رایگان
کمیته امداد 30% دولتی+مابه التفاوت دولتی و غیر دولتی 10% دولتی+مابه التفاوت دولتی و غیر دولتی
نیروهای مسلح عادی 30% دولتی+مابه التفاوت دولتی و غیر دولتی 10% تعرفه غیر دولتی
خدمات درمانی 30% دولتی+مابه التفاوت دولتی و غیر دولتی 10% دولتی+مابه التفاوت دولتی و غیر دولتی